Ing. Zdeněk Dítě - daňový poradce

Třebízského 9, Praha 2, 12000

V roce 1989 jsem absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Až do roku 1993 jsem pracoval jako metodik účetnictví ve společnosti FERONA a.s.

13.09.1993 jsem složil kvalifikační zkoušku na daňového poradce a jsem tedy členem Komory daňových poradců České republiky, zapsaným v seznamu daňových poradců pod evidenčním číslem 00000272. Daňové poradenství jsem začal aktivně vykonávat od listopadu 1993. V začátcích jsem spolupracoval s významnou auditorskou firmou BDO CS.

Od 15.09.1998 jsem držitelem certifikátu Bilančního účetního číslo 004266. Zpracovávám veškeré typy daňových přiznání. Specializuji se především na přiznání k daním z příjmů fyzických a právnických osob, kterých ročně zpracovávám přes 50.

Jsem pojištěn na případná rizika vyplývající z daňového poradenství.

Služby

Nabídka služeb

  • Zpracování a podání daňových přiznání
  • Daňové poradenství k aktuálním problémům klientů
  • Daňová optimalizace
  • Zastupování na finančním úřadě
  • Vedení účetnictví
  • Vedení daňové evidence
  • Průběžný dozor nad účetnictvím a poradenství k účetním problémům
  • Zpracování mezd

Ceník služeb

Daňové poradenství (včetně zpracování příslušných příznání a účasti na případných kontrolách státní správy)1500Kč - 2000Kč za hodinu
Vypracování přiznání k dani z příjmů (včetně podání plné moci)4000 Kč
Účtování účetních případů30 Kč za položku
Zpracování účetní závěrky za určené období (včetně příslušných výkazů) a odeslání výkazů a přílohy na obchodní rejstřík3500 Kč
Zpracování mezd600 Kč za zaměstnance

Osvědčení

Certifikát bilančního účetního
Osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců

Kontakt

Třebízského 1285/9, Praha 2, 12000
Telefon / Fax: +420 272 65 79 64
E-mail: dite.zdenek@volny.cz